Klachtenregeling

Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van HR Domein, dan kan/kunnen deze zich wenden tot de heer drs. W.A.M. de Wert. Bij afwezigheid van de heer De Wert kan/kunnen deze zich wenden tot de heer J.J.J. van de Sande.