Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van HR Domein, dan kan/kunnen deze zich wenden tot de heer J.J.J. van de Sande. Bij afwezigheid van de heer Van de Sande kan/kunnen deze zich wenden tot de heer drs. M.H.A.M. van Raak.